NET PATROLA POSTALA ČLAN MEĐUNARODNE MREŽE INHOPE

INHOPE-NETP 1384443898 445x0 1Usvajanjem pozitivnog izveštaja o radu Net patrole koji je predstavljen pred skupštinom članova, Srbija je postala jedna od 39 zemalja koje čine Međunarodno udruženje operatera internet mehanizama za prijave INHOPE (International Association of Internet Hotlines).

INHOPE je organizacija nastala udruživanjem operatera internet mehanizama za prijave sa područja Holandije, Norveške, Belgije, Velike Britanije, Austrije, Irske, Finske, Španije i Francuske, u decembru 1999. godine.

Stvaranje međunarodne koalicije pomoglo je uspostavljanju efikasnijih mehanizama borbe protiv nelegalnih materijala koji su doživeli ekspanziju pomognutu brzim razvojem interneta i komunikacionih tehnologija.

Osnovne vrednosti udruženja INHOPE su slobodni internet, posvećenost pozitivnim načinima korišćenja interneta i stav da na bezbednosti dece na internetu zajedničkom aktivnošću rade i snose odgovornost državne institucije, nastavnici, roditelji i internet industrija.

Od 1999. godine mreži INHOPE pristupilo 45 operatera internet mehanizama iz 39 zemalja iz čitavog sveta, uključujući države iz Evrope, Azije, iz severne i južne Amerike, kao i Australija.

Net patrola je elektronski mehanizam za prijavu nelegalnog, štetnog i neprimerenog sadržaja i ponašanja na internetu, jedna od komponenti projekta „Klikni bezbedno“ Centar za bezbedni internet. Projekat „Klikni bezbedno“ Centar za bezbedni internet u Srbiji od 2013. godine sprovodi Fondacija „Fond B92” u saradnji sa Ministarstvom spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija i Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srbije, a uz finansijsku podršku Generalnog direktorata za komunikacijske mreže, sadržaje i tehnologije Evropske komisije CONNECT i Telenor fondacije. 

Ulaskom u INHOPE, Net patrola će uspostaviti važnu međunarodnu saradnju i razmenu relevantnih iskustava i dobrih praksi kroz redovnu komunikaciju i razmenu informacija o najnovijim pretnjama i najboljim odgovorima na iste, sa ciljem edukacije i informisanja građana, pre svega dece i mladih, ali i njihovih roditelja, nastavnika i drugih internet korisnika, o prednostima i rizicima upotrebe informacionih i komunikacionih tehnologija, promovisanja bezbednog korišćenja novih tehnologija, kao i zaštite građana od nelegalnog, nedozvoljenog i štetnog sadržaja i ponašanja na internetu, posebno materijala koji prikazuju seksualnu zloupotrebu maloletnih lica.  

Izvor

 
Share

Add comment


Security code
Refresh

netpatrola baner upis  igraj bezbedno net-patrola kliknibezbedno